Soutěž a příroda - soutěživé odpoledne pro žáky 2. - 5. tříd.

08.12.2014 10:17

V úterý 2. prosince 2014 pořádala Obec Lípa ve spolupráci se Spolkem TILIA a naší základní školou přírodovědné soutěžní odpoledne Člověk a příroda.
Paní Marta Vencovská připravila pro 15 pětičlenných družstev 14 stanovišť, na kterých děti plnily zadané úkoly ( např. poznávání bylinek, určování předmětů, třídění odpadu, určování stromů podle větviček, vžívání se do pocitu nevidomých při chůzi…..). Soutěžící byli rozděleni na mladší a starší kategorii.Celé soutěžení se neslo v přátelském duchu, takže i „mrňata“ z druhé třídy měla šanci uspět. Na závěr si úplně všichni soutěžící mohli vybrat cenu a vítězové  si odnesli něco navíc.
Celá akce byla pro děti přínosem a nikdo neodcházel se zklamáním. Za vydařenou akci děkujeme jak hlavní organizátorce, tak všem dospělákům, kteří přišli pomoci. Zvláštní poděkování za ochotu podílet se na akci určené mladším spolužákům patří partě dětí z šesté třídy.

Zapsala: Dana Výborná
 

—————

Zpět