Prvňáci byli v Krajské knihovně.

25.05.2015 12:06

V pondělí 18. května jsme poprvé navštívili knihovnu v Havlíčkově Brodě. Měli jsme objednaný výukový program „ Listujeme, netrháme…“ Paní knihovnice nám ukázala knihovnu, pověděla nám k čemu a komu slouží a potom jsme plnili rozmanité úkoly spojené s prohlídkou knih a časopisů. Na závěr jsme si pohráli v dětském koutku, nasvačili se na náměstí a spěchali na autobus do školy, abychom si stačili ještě něco přečíst z našeho Slabikáře…..

Šárka Bucherová + Dana Výborná

—————

Zpět