Připoměli jsme si 175 let školy v Lípě.

23.05.2014 10:59

V září  2014 uplyne 175 let od chvíle, kdy bylo obci Lípa povoleno zřídit jednotřídní obecnou školu jako „pobočku“ farní školy ve Svatém Kříži.
    Naše škola si toto výročí připomínala ve dnech 9. - 11. května 2014 jako součást  „Setkání rodáků a přátel obce Lípa“.
    9. května 2014, v pátek, jsme nejdříve udělali radost dětem MŠ a žákům ZŠ, protože na tento den bylo vyhlášeno tzv. „ředitelské volno“ a děti a žáci měli o jeden den prodloužený víkend.
My „dospěláci“ jsme přišli do školy, abychom se všichni sešli a popovídali si s bývalými zaměstnanci školy a panem starostou ing.Jiřím Kuncem. Zavzpomínali jsme na léta minulá, na bývalé kolegy a kolegyně, ukázali jsme naším bývalým pracovníků naši školu v současnosti tak, jak jsme ji chtěli ukázat na „Dnu otevřených dveří“ všem případným zájemcům. V družné zábavě jsme vydrželi několik hodin. O občerstvení se nám postaraly  pracovnice naší školní jídelny, všem nám moc chutnalo.
Když jsme se rozešli, už jsme přemýšleli nad zítřkem tj. sobotou 10. května, kdy jsme pořádali pro veřejnost „Den otevřených dveří“ od 9 do 16 hodin. Věděli jsme, že u sokolovny probíhají hlavní aktivity v rámci „Setkání rodáků“, přesto jsme doufali, že i naše škola bude „táhnout“ zájemce k nám.
Měli jsme velkou radost, když jsme zjistili skutečně velký zájem o prohlídku základní školy, mateřské školy, školní tělocvičny a jídelny. Vše ještě „umocnili“  průvodci z řad našich žáků.
    Návštěvníci mohli shlédnout v budově základní školy vybavení stávajících tříd, pomůcky a učebnice z dob historicky nedávné i vzdálenější, fotografie, obecní kroniky, školní kroniky i rodinnou kroniku rodu Maršíků. Upoutala je i nově zrekonstruovaná odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů.
V budově školní tělocvičny si mohli prohlédnout nejen vlastní tělocvičnu, ale také  2 kmenové třídy a třídu pro II. oddělení školní družiny.
V mateřské škole budila největší pozornost přístavba budovy mateřské školy, kterou Obec Lípa uvedla do provozu 2. září 2013. Značná část zájemců zamířila nejen do ostatních tří učeben mateřské školy, ale také do kmenové třídy „prvňáčků“ a do třídy pro I. oddělení školní družiny.
Na závěr prohlídky jsme zájemcům nabídli občerstvení v naší „školní kavárničce“, která byla , jako vždy, umístěna v budově školní jídelny a milou obsluhu obstaraly naše kuchařky.
Zde, kromě občerstvení a posezení, si mohli zájemci prohlédnout i výstavku fotografií z historie naší školní jídelny. Chtěli jsme se pochlubit, že školní jídelna je v provozu již 33 let (od podzimu1981) a ukázat současné i bývalé pracovnice. Výstavka měla současně i připomenou 50 let školního stravování.
    V neděli 11. května 2014 jsme otevřeli školní areál v době od 9 hodin do pravého poledne. Byli jsme velmi mile překvapeni velkou návštěvou i v toto nedělní dopoledne.
    Návštěvníci si z prohlídky školního areálu odnesli nejen vzpomínky, ale také knihu „Škola v Lípě 1839 – 2014 – něco z historie a současnosti“, kterou vydala obec Lípa k výročí školy, dále drobné předměty, které vyrobili naši žáci pod vedením svých pedagogů.
    Poděkování, které mnozí návštěvníci vyjádřili v pamětní knize, patří všem pracovníkům základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny, kteří se podíleli svou prací na přípravě celého školního areálu.

    Naše oslavy byly zakončeny „Akademií“, ve které v neděli 11.května 2014 v době od 15 hodin do 17 hodin, vystoupily jak děti z mateřské školy, tak žáci základní školy.
Odměnou pro děti i ty dospělé pracovníky  ZŠ a MŠ, kteří se podíleli na realizaci akademie byla spokojenost návštěvníků z řad rodičů a dalších rodinných příslušníků, kteří zaplnili sál sokolovny do posledního místečka. Bylo spíše přelidněno. Nás to ale velmi potěšilo.
    Poděkování zaslouží všechny děti mateřské školy a základní školy, paní učitelky z mateřské školy a paní učitelky a učitelé základní školy, kteří se podíleli nejen na přípravě programu akademie, ale také na její organizaci.
Velký dík pak patří panu Málkovi, který celou generálku i vlastní akademii ozvučil a umožnil všem posluchačům, aby výstupy jednotlivých žáků nebo skupin byly velmi dobře slyšet. Zasloužil se tak o to, že celkový dojem z vystoupení dětí byl velmi působivý.

Antonín Gerža


 

—————

Zpět