Ples školy.

02.03.2015 09:04

Už pošestnácté  jsme zažili plný sál za zvuku kapely Fortuna při Plese školy dne 13.února 2015. Ráda bych touto cestou poděkovala ještě jednou všem sponzorům, bez jejichž štědrého přispění bychom nemohli náš ples uskutečnit. Výtěžek z něj bude v rámci SRPŠ využit na akce pro děti naší školy. Dále chci poděkovat svým kolegyním a kolegům za pomoc při přípravě a organizování plesu.

Velmi příjemným zpestřením plesu bylo vystoupení tanečního kroužku z DDM  Jihlava s ukázkami latinsko-amerických tanců v podání dětských i dospělých tanečníků.

Vám všem zúčastněným díky za skvělou atmosféru a za výdrž až do ranních hodin. Za rok se budeme těšit na shledanou.

 Za realizační tým Simona Korefová

—————

Zpět