Pirátský den prvňáků.

02.10.2014 10:13

Ve čtvrtek 25. září se v 1. třídě uskutečnil PIRÁTSKÝ  DEN.

Piráti se rozdělili do jednotlivých posádek, zvolili si svůj název a bojový pokřik. Na vyplutí se připravovali Delfíni, Žraloci, Zabijáci a Krokodýli. Museli projít čtyřmi zatěžkávajícími zkouškami: vymodelovat z modelíny všechna probraná malá a velká tiskací písmenka, poskládat správně rozstříhaný pirátský koráb, poskládat lodičku z papíru, vyrobit si kotvu a vlajku pro svůj koráb. Společně jsme si v mezičase zazpívali pirátskou hymnu a další veselé písničky, které nám dodaly sílu.

Všichni piráti zadané úkoly splnili a mohli vyplout na širé moře. Nalodili se do svých  korábů, vytáhli kotvy a zamávali vlajkami na dalekou cestu…..

Těšíme se na říjen, kdy bude pirátské klání pokračovat.

Šárka Bucherová a Dana Výborná

—————

Zpět