Martinská centra v 1. třídě

02.12.2014 08:47

V úterý 11.11. proběhla v 1. třídě MARTINSKÁ  CENTRA. Děti pracovaly ve čtyřech skupinkách a plnily rozmanité úkoly, které se tématicky vztahovaly ke svatému Martinovi. Ráno jsme si v kroužku zazpívali společně posvícenské písničky a tradiční „Už ho vedou Martina…“, seznámili jsme se s legendou a životem svatého Martina, vysvětlili jsme si známé martinské pranostiky, připomněli jsme si martinskou husu a víno….

Děti si během dopoledne vyrobily podkovu, poskládaly pranostiky z písmen, namalovaly a napsaly slova vztahující se k Martinovi, spočítaly poztrácené martinské podkovy a rohlíčky…..a splnily ještě mnohé další úkoly.

Všichni jsme se dozvěděli něco nového a zároveň jsme si den společně moc pěkně užili.

Šárka Bucherová + Dana Výborná

—————

Zpět