Exkurze 9. třídy do Brna 27. 5. 2015 - DNA detektivové.

01.06.2015 07:03

Navštívili jsme Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně – procházeli jsme přes některé fakulty, prohlédli si knihovnu, některé zaujala i univerzitní kavárna. Cílem byly laboratoře, kde probíhal dvouhodinový program (11,00 - 13,00 hod) pod vedením odborných lektorek. Po přivítání nás poučily o chování v laboratoři a půjčily nám bílé pláště. Na úvod programu nám pustily filmovou ukázku z Jurského parku. Diskutovali jsme potom nad pravděpodobností některých dialogů a scén. Seznámili nás s tím, co DNA je, jaký je její význam a kde se můžeme s využitím poznatků o DNA setkat. Potom přišlo na řadu přiřazování obrázků k pojmům z biologie (buňka, pletivo, tkáň, rostlina, živočich, …). Pozorování genetických znaků byla docela legrace a pak jsme si ještě spočítali, kolik znaků máme podobných, i když si vůbec podobní nejsme. Laboratorním pokusem jsme si ve skupinkách připravili ukázky jednotlivých DNA např. u cibule, pomeranče a ty si pak jako trofej odváželi s sebou. Posledním úkolem bylo složit model DNA. Při cestě zpět jsme si oživili historické jádro Brna.

    Zapsala: Marcela Hájková

—————

Zpět