Dětský den.

01.06.2015 07:05

Mnohaletou tradicí na naší škole je oslava svátku dětí celého světa, která vždy probíhá kolem 1. června. Děti se na tento den velmi těší – vždyť se nemusí učit a celý den se docela příjemně baví.

Letos jsme Dětský den pro naše žáčky uspořádali 28. května. Program, do kterého se zapojili všichni pracovníci školy, byl jako každý rok rozdělen na dvě části.

Ráno se žáci sešli ve svých třídách s třídními učiteli a vyslechli si poslední pokyny.

A v 8 hodin to vypuklo. Malí – prvňáčci, druháci, třeťáci i čtvrťáci se vydali na pouť. V obchůdku utráceli body, které získali buď za sběr bylin v předchozím školním roce nebo body, které si vysoutěžili v mnoha sportovních a uměleckých disciplínách i při řešení logických úkolů v areálu školy. Starší žáci zatím sledovali zajímavé filmy v budově.

Po svačině se v 10 hodin skupiny vystřídaly a na pouť dorazili žáci páté, šesté a sedmé třídy. Mladší děti se rozdělily do skupin a vydaly se na školní hřiště na Strašidlový závod. Tady splnily řadu strašidelných a pohádkových úkolů a byly za to odměněny sladkostmi.

A kde byli ti nejstarší?

Naši šikovní deváťáci a někteří žáci z osmičky se stali vydatnými pomocníky na pouti i v závodě na hřišti a za to si zaslouží velký dík.                             

Mgr. Hana Vencovská

—————

Zpět