Dějepisná olympiáda.

12.12.2014 08:22

Tematické zaměření: „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“
Předposlední prosincový týden proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Olympiády se zúčastnilo 16 zájemců (9 žáků z 8. třídy, 7 žáků z 9. třídy). Odpovědi na zadané úkoly si žáci mohli vyhledat v encyklopediích nebo na internetu.
Maximální počet bodů (53) získaly dvě žákyně z 9. třídy:          
Lucie Běhounková
Marcela Výborná

Mezi úspěšné řešitele dále patří:        
Jakub Kořínek (8. třída)           51 bodů
Vít Topolovský (8. třída)          50 bodů
Martin Vencovský (8. třída)      50 bodů
Eliška Kerelová (8. třída)     50 bodů
Eliška Rosecká (8. třída)      49 bodů
Filip Kandr (8. třída)           46 bodů
Anna Koubková (9. třída)       44 bodů
Jaroslava Klofáčová (9. třída) 43 bodů
Lucie Kamínková (8. třída)     41 bodů
Matěj Fejt (9. třída)           40 bodů
Josef Firon (9. třída)           37 bodů
Václav Morkus (8. třída)       36 bodů
Radek Čejka (9. třída)           30 bodů
Michaela Linková (8. třída)    23 bodů

Zapsala: B. Kučerová    
 

—————

Zpět